Buzan Chậu Lục Giác sâu In Phong cảnh – Size W 12.5x11cm X H 9.5cm

650.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Xuất xứ: Bunzan

Buzan Chậu Lục Giác sâu In Phong cảnh phù hợp cây đổ, bán đổm, cây bay, thạch xương bồ ,…

Size phủ bì : W 12.5x11cm X H 9.5cm

Tình trạng: Còn hàng

Xuất xứ
Hỗ trợ online