2 chậu chữ nhật men xanh – Size 7.7×6.2×3.3cm – 7.7×5.5×3.2cm

350.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

2 chậu chữ nhật men xanh –

Size 7.7×6.2×3.3cm – 7.7×5.5×3.2cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online