20 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai

185.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

20 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai nhằm giữ cho hạt phân không rơi thất thoát khi tưới và dễ dàng kiểm soat phân bón !

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online