Bigei Chậu Chữ Nhật chân quỳ đắp nổi Rồng 4 mặt – Size W 14.5x11cm X H 5.7cm

3.850.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bigei

Bigei Chậu Chữ Nhật chân quỳ đắp nổi Rồng 4 mặt

Size W 14.5x11cm X H 5.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online