Bigei lục giác điêu khắc chân quỷ ONI – size 9.5 x 8.2 cm X 5.5cm

3.250.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bigei

Bigei lục giác điêu khắc chân quỷ ONI

Size 9.5 x 8.2 cm X 5.5cm

Chậu sưu tầm, phù hợp cây dáng bay, bán đổ,…

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online