Bunzan Chậu Chữ nhật đỏ phun men 2 line nghệ thuật – Size W 9.7 x 8cm X H 5cm

400.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bunzan

Bunzan Chậu Chữ nhật đỏ phun men 2 line nghệ thuật

Size W 9.7 x 8cm X H 5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online