Bunzan Chậu chữ nhật sâu có vành men xám đục in – Size W 6.7 x 5.5 cm X H 3.5 cm

300.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bunzan

Bunzan Chậu chữ nhật sâu có vành men xám đục in

Size W 6.7 x 5.5 cm X H 3.5 cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online