Bunzan Chậu Vuông cao men trắng in phong cảnh – Size: W 7.5cm X H 9.5cm

550.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bunzan

Bunzan Chậu Vuông cao men trắng in phong cảnh phù hợp cây đổ bán đổ mini

Size: W 7.5cm X H 9.5cm

Out of stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online