Chậu Đông Thanh tròn cũ lâu tuổi màu xanh đẹp – Size : W 26.8x H 10.7cm

5.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Đông Thanh

Chậu Đông Thanh tròn cũ lâu tuổi , có từ 75 đến 150 năm trước , màu xanh đẹp đáng sưu tầm

Size : W 26.8x H 10.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online