Chậu tròn Bunzan Nhật Bản tráng men 5 x 4.2 x 2.5cm

82.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bunzan

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online