Chậu vuông cao Bunzan Nhật Bản tráng men 3.8 x 3.3 cm

82.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bunzan

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online