Chậu vuông vẽ Rồng Phụng Yuki Shoseki 🇯🇵 📦 Size: W 9.7 cm X H 7cm

2.900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Chậu vuông vẽ Rồng Phụng của Yuki Shoseki 🇯🇵

📦 Size: W 9.7 cm X H 7cm

Hợp cho cây bán đổ, cây bay và những dòng cây có hoa trái .

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online