Sam Hương ( Premna) mini ôm đá Da Voi nằm chậu Bigei Nhật – Tán 15 X 13 , chiều cao luôn chậu 19 cm

3.245.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

Sam Hương ( Premna) mini ôm đá Da Voi nằm chậu Bigei Nhật – Tán 15 X 13 , chiều cao cả chậu 19 cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online