Sam Hương (premna) nằm chậu Nhật bám đá da voi mini – Tán 17 x 12cm , cao cả chậu 19cm

2.199.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

Sam Hương (premna) nằm thuần chậu Nhật, bám đá da voi mini

Rộng Tán 17cm x 12cm , chiều cao cả chậu 19cm

Out of stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online