Shoseki Chậu men trổ xanh tròn – Size W 12.5 x H 5.7cm

600.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Shoseki Chậu men tròn phù hợp trồng cây dáng bay, bán đổ,…

Size W 12.5 x H 5.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online