Shoseki đời thứ 3 tròn vẽ tay thủ công – Size : W 7 cm x H 5.7cm

1.750.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Shoseki đời thứ 3 tròn vẽ tay thủ công hình ca rô

Size : W 7 cm x H 5.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online