Shoseki men tròn trắng đục theo kiểu nanban – Size W 13x12cm x H 5.8cm

500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Shoseki men tròn trắng đục theo kiểu nanban phù hợp cây bay, bán đổ,…

Size W 13x12cm x H 5.8cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online