Shoseki tròn men trắng đục – Size W 10.7cm x H 5cm

399.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Shoseki tròn men trắng đục phù hợp cây dáng bay, bán đổ ,…

Size W 10.7cm x H 5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online