Takudo chậu tròn men gốc cây – Size : W 7.5 x H 4cm

900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Takudo

Takudo chậu tròn men xanh hình gốc cây phù hợp trồng thạch xuơng bồ ,..

Size : W 7.5 x H 4cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online