Tosui Chậu chữ nhật vành rộng men xanh – Size W 9 x 7.5cm X H 3.7cm

450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Tosui

Tosui Chậu chữ nhật vành rộng men xanh

Size W 9 x 7.5cm X H 3.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online