Yuki Shoseki chậu chữ nhật hoa, lá phong vẽ tay 🇯🇵 📦 Size: W 7.2 x 6.2cm X H 3cm

1.850.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu chữ nhật hoa, lá phong vẽ tay 🇯🇵

📦 Size: W 7.2 x 6.2cm X H 3cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online