Yuki Shoseki chậu tròn vẽ tay 🇯🇵 📦 Size: W 5.3cm X H 2.7cm

1.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu tròn vẽ tay 🇯🇵

📦 Size: W 5.3cm X H 2.7cm

Note: Tóc trong , tróc 1 miếng màu ở hình trái

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online