Yuki Shoseki chậu tròn vẽ tay côn trùng họa tiết 🇯🇵 📦 Size: W 10.5cm X H 5cm

2.900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu tròn vẽ tay côn trùng họa tiết 🇯🇵

📦 Size: W 10.5cm X H 5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online