Yuki Shoseki chậu vuông chân quỳ vẽ tay 4 mặt hoa cẩm chướng🇯🇵 📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

2.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu vuông chân quỳ vẽ tay 4 mặt hoa cẩm chướng🇯🇵

📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online