🏡 Chậu chữ nhật Bigei 🇯🇵 📦 Size: W 14.7x11cm X H 4cm

2.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

🏡 Chậu chữ nhật Bigei 🇯🇵màu nâu đỏ truyền thống

📦 Size: W 14.7x11cm X H 4cm

– Phù hợp cây dáng trực, trực lắc, cây tàn thiên nhiên,…

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online