🏡 Maruto print 🇯🇵 📦 Size: W 4.4cm X H 3cm

480.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Maruto

🏡 Maruto print 🇯🇵

📦 Size: W 4.4cm X H 3cm

Phù hợp cây bonsai shito và anh em chơi cỏ hay trồng cây phụ kiện bonsai

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online