🏡 Maruto print 🇯🇵 📦 Size: W 5x4cm X H 2.8cm

450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Maruto
🏡 Maruto print 🇯🇵
📦 Size: W 5x4cm X H 2.8cm
Phù hợp cây bonsai shito và anh em chơi cỏ hay trồng cây phụ kiện bonsai

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online