50 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai

410.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

50 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai nhằm giữ cho hạt phân không rơi thất thoát khi tưới và dễ dàng kiểm soat phân bón !

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online