Bigei chậu chữ nhật men xanh đẹp sưu tầm – Size W 16.2 x 13cm X H 5cm

3.450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

Bigei chậu chữ nhật men xanh đẹp sưu tầm

Size W 16.2 x 13cm X H 5cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online