Bigei tròn chân quỳ điêu khắc rồng – size 12.5 cm X 8cm * Code Bi0722051

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

Bigei tròn chân quỳ điêu khắc rồng

Size 12.5 cm X 8cm

Chậu sưu tầm, phù hợp cây dáng bay, bán đổ,…

Xuất xứ
Hỗ trợ online