Bunzan Chậu chữ nhật sâu có vành men xám đục in – Size W 6.7 x 5.5 cm X H 3.5 cm

300.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bunzan

Bunzan Chậu chữ nhật sâu có vành men xám đục in

Size W 6.7 x 5.5 cm X H 3.5 cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online