Chậu chữ nhật chân quỳ vẽ tay Yuki Shoseki 🇯🇵 📦 Size: W 12.5x10cm X H 4cm # Code S0722049-5

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

– Chậu chữ nhật chân quỳ vẽ tay Yuki Shoseki 🇯🇵

📦 Size: W 12.5x10cm X H 4cm

Phù hợp cây dáng trực lắc, tàn thiên nhiên , cây có hoa trái ,…

Xuất xứ
Hỗ trợ online