Chậu chữ nhật Shoseki vẽ tay 2 mặt phong cảnh sưu tầm- 15.5 x 12.5 X 6cm # Code S0722055

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Chậu chữ nhật Shoseki vẽ tay 2 mặt phong cảnh

Size: W 15.5 x 12.5 X H 6cm

Xuất xứ
Hỗ trợ online