Chậu vuông điêu khắc Yoshi Kawada full box kèm vải triện – Size: W8x H6cm # Code YK07221500

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Yoshiyuki Kawada

Chậu vuông điêu khắc Yoshi Kawada full box kèm vải triện sưu tầm !

Size: W8x H6cm

Hợp cho cây bán đổ, cây bay tùng và các loại cây lá bản , sưu tầm chưng bày.

Xuất xứ
Hỗ trợ online