Dejyu Chậu Oval hơi tròn khắc thủ công độc lạ sưu tầm – Size W 11 x 10cm X H 4cm

3.000.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Dejyu (1916)

Dejyu Chậu Oval hơi tròn khắc thủ công độc lạ sưu tầm

Size W 11 x 10cm X H 4cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online