Sam Hương ( Premna) mini quái nằm chậu Ếch Masashi sưu tầm – Cao 11.5cm

3.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

Sam Hương ( Premna) mini quái nằm chậu Ếch Masashi đẳng cấp thuộc hàng sưu tầm  – Cao 11.5cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online