Takudo chậu chữ nhật men hình rồng quanh chậu đắp nổi 3D – Size : W 10.5x 8cm x H 4.2cm

1.450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Takudo

Takudo chậu chữ nhật men hình rồng quanh chậu đắp nổi 3D – Size :

W 10.5x 8cm x H 4.2cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online