Teizan chậu chữ nhật khuôn hình Bạch Long – Size W12.3 x 9.5cm X H 4.5cm

900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Teizan

Teizan chậu chữ nhật khuôn hình Bạch Long

Size W12.3 x 9.5cm X H 4.5cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online