Teizan lục giác cạnh dài ngắn khắc chìm phủ men kiểu dáng độc lạ – Size : W 14 x 10cm x H 4.2cm

3.400.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Teizan

Teizan lục giác cạnh dài ngắn khắc chìm phủ men kiểu dáng độc lạ sưu tầm

Size : W 14 x 10cm x H 4.2cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online