Yuki Shoseki chậu chữ nhật vẽ tay thủ công hình mục đồng và phong cảnh🇯🇵 📦 Size: W 12 x 9.7 cm X H 4.5cm

3.850.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Yuki Shoseki chậu chữ nhật vẽ tay thủ công hình mục đồng và phong cảnh🇯🇵

📦 Size: W 12 x 9.7 cm X H 4.5cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online