Yuki Shoseki chậu lục giác vẽ tay họa tiết, hoa 6 mặt 🇯🇵 📦 Size: W 10 x 9cm X H 4.3cm

3.750.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki
Yuki Shoseki chậu lục giác vẽ tay họa tiết, hoa 6 mặt 🇯🇵
📦 Size: W 10 x 9cm X H 4.3cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online