Yuki Shoseki Chậu Oval vẽ tay sưu tầm🇯🇵- Size: W 16.3×14cm X H 4cm # Code: S0722068

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Yuki Shoseki Chậu Oval vẽ tay sưu tầm

Size: W 16.3×14cm X H 4cm

Phù hợp cây dáng thiên nhiên cổ thụ, cây trực lắc,…

Xuất xứ
Hỗ trợ online