Yuki Shoseki chậu vuông vẽ tay full 4 mặt phong cảnh🇯🇵 📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

2.350.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Yuki Shoseki chậu vuông vẽ tay full 4 mặt phong cảnh🇯🇵

📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

Phù hợp cây mini dáng bán đổ, dáng thác đổ ( dáng huyền ).

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online