Dejyu chậu gốm tròn đinh cạn siêu mini – Size W 4.7cm X H 2cm

580.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Xuất xứ: Dejyu (1916)

Dejyu chậu gốm tròn đinh cạn siêu mini

Size W 4.7cm X H 2cm

Tình trạng: Còn hàng

Xuất xứ
Hỗ trợ online