Đôn lót gỗ Trắc thủ công – Size W 25 cm X H 2.2 cm – Mặt 17 x 14 cm

1.300.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

Đôn lót gỗ Trắc thủ công dùng lót đồ gốm , chậu, bonsai , chơi trà ,…

Size W 25 cm X H 2.2 cm – Mặt 17 x 14 cm

Hết hàng

Xuất xứ
Hỗ trợ online