10 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai

100.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY

10 Giỏ (rỗ) nhựa nhỏ dùng đựng phân tan chậm của Nhật cắm mặt chậu Bonsai nhằm giữ cho hạt phân không rơi thất thoát khi tưới và dễ dàng kiểm soat phân bón !

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online