4 Chậu chữ nhật Shoseki 4 màu – Size 6.5 – 7.2 cm

499.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

4 Chậu chữ nhật Shoseki 4 màu

Size 6.5 – 7.2 cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online