Chậu ếch men xanh lá của nghệ nhân Masashi Nhật Bản sưu tầm – Size W 7.5cm x H 4.2cm

2.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Masashi

Chậu ếch men xanh lá của nghệ nhân Masashi Nhật Bản sưu tầm

Size W 7.5cm x H 4.2cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online