Dejyu Chậu Oval hơi tròn khắc thủ công độc lạ sưu tầm – Size W 12 x 11cm X H 4cm

3.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Dejyu (1916)

Dejyu Chậu Oval hơi tròn khắc thủ công độc lạ sưu tầm

Size W 12 x 11cm X H 4cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online