Hokido chậu chữ nhật chân quỳ – Size: W 10.7 x 8cm x H 3.5cm

1.900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Hokido

Houkidou chậu chữ nhật chân quỳ

Size: W 10.7 x 8cm x H 3.5cm

Phù hợp các loại tùng, cây lá bản dáng trực, trực lắc, tàn thiên nhiên ,…

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online